• Koduõppealane nõustamine 
Lisainfot: koduope@luterlik.edu.ee.

Esmane info TLPK koduõppega alustamiseks:

Ootame lapsevanema taotlust lapse koduõppele asumiseks vormil, mille leiab kooli kodulehelt http://www.luterlik.edu.ee/koduope/ (võimalik saata meilitsi koduope@luterlik.edu.ee digiallkirjastatult või skanneeritult)

Seejärel sõlmitakse lapsevanema ja kooli vahel haridusleping kas direktor Tarvo Siilabergi juures või meilitsi digiallkirjastatult.

Koduõppija sisestamiseks TLPK nimekirja vajame järgmisi dokumente (võimalik saata meilitsi skanneeritult):

  • koduõppija isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;
  • viimase veerandi/trimestri klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia;
  • väljavõtte eelmise kooli õpilasraamatust (väljastab kooli kantselei).

Seejärel toimub perega esmane vestlus, mille käigus selgub, kuidas on lapsel kõige parem oma koduõppeteekonda alustada. TLPKs saab valida kahe võimaluse vahel:

  • Koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta).
  • Koduõpe koordinaatori juhendamisel (54,- kuus).

Täpsemalt vt siin õppekorraldust.

 

  • Eripedagoogi nõustamine (Esmasel kohtumisel  võib kuluda kuni 1,5 tundi. Aja kokkuhoiu mõttes on soovitav enne esmakohtumist vahetada meilitsi infot: logopeedkadi @ gmail.com)

 

  • Eratund väikeses rühmas (2-3 õppijat) või individuaalselt. Õppeained: 1.-6.klass põhiained ja inglise keel, nii riiklik õppekava kui ka lihtsustatud õppekava. Lisainfo:logopeedkadi @ gmail.com. Tasu olenevalt, kas tund toimub  õppija või õpetaja kodus või interneti teel alates  10 €/h